Niniejsze strony zawierają tekst i materiały tekstowe o wyraźnym charakterze seksualnym.
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia

Niniejszy serwis topkobiety.pl zawiera escort ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne. Na stronie znajdują się materiały oraz zdjęcia o charakterze erotycznym. Jeśli nie ukończyłeś/-aś 18 roku życia lub nie wyrażasz zgody na oglądanie treści erotycznych, prosimy o opuszczenie strony.

Klikając na link „Wejdź”, w pełni zgadzasz się na następujące warunki:

więcej
Wejdź Odejdź ze strony
Ogłoszenia towarzyskie, Sex oferty i masaże

Podmienky

Regulamin serwisu www.topkobiety.pl

Serwis internetowy www.topkobiety.pl nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem.
Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.
Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne.


Użytkownicy:

Goście mogą dokonać rejestracji w serwisie i tym samym założyć własne konto użytkownika.
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających ( dodawanie ogłoszeń, lista wybranych anonsów itd.)

Zakres dostępu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora.

W trakcie rejestracji nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu.
Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie /aktywacja może zostać skasowane bez uprzedzenia.

Portal internetowy nie zmusza nikogo do przekonywania kogokolwiek do dodania ogłoszenia na swojej stronie. Każde ogłoszenie ma charakter informacyjny w celu znalezienia partnera seksualnego lub osoby, z którą chcesz przeżyć chwile opisane w Twoim profilu.

Zapewniamy reklamodawcom miejsce na opisanie ich praktyk seksualnych oraz opis samych siebie. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania działań poza portalem topkobiety.pl, gdyż serwis ma charakter wyłącznie informacyjny - poszukiwania osób o wspólnych zainteresowaniach i sympatiach.


Obowiązki i prawa:

Serwis dokłada starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
- Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.
- Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.
- Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.


Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:

- Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z tych samych powodów.


- Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.


- Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.


- Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nierespektujących postanowień regulaminu serwisu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone.
Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.


Zabrania się:

- Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.
- Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
- Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
- Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.
- Wstawiania do ogłoszeń zdjęć erotycznych ze zwierzętami, a także tekstów o zwierzętach i seksie.


Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

W ogłoszeniu jednej osoby na zdjęciach może być tylko jedna osoba, w innym przypadku zapraszamy do dodania ogłoszenia, jako duet, para lub escort service czy klub.

W anonsach kobiet (płatnych i bezpłatynch) zdjęcia podlegają obróbce i zakryciu twarzy.


Wszystkie zdjęcia kobiet w anonsach towarzyskich ukazują się zawsze z zakrytą twarzą.
Publikacja zdjęć kobiety z odkrytą twarzą jest możliwa tylko po osobistej weryfikacji i podpisaniu oświadczenia, że dana osoba będąca na zdjęciach zgadza się na publikację swoich zdjęć w serwisie towarzyskim odloty.pl lub portalu siostrzanym.

W anonsach bezpłatnych mężczyzn zdjęcia ukazują się bez jakiejkolwiek obróbki czy zakrywania twarzy.


Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
Na wyraźną prośbę dodającego, jego ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu przez administratorów przed upływem terminu płatności.


Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

- Informacje zawarte w treści są prawdziwe.
- Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
- Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.


Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:

- Upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu internetowego, magazynu odloty i portali siostrzanych
- Wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych.

- Umieszczenie adresu lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.
- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie i magazynie odloty.

- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.


Zabrania się:

- Wypełniania pól formularza wielkimi literami.
- Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
- Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody administratora.

W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
- Skorygować treść ogłoszenia, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem.
- Odmówić publikacji ogłoszenia.
- Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin.
- Zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu.

Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę portalu lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania, a wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to wszystkich ogłoszeń, w których udowodniono posługiwanie się zdjęciami innej osoby.


Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
W takim przypadku opłata wniesiona z tytułu publikacji zostanie zwrócona (chyba, że został złamany regulamin - wtedy opłaty przepadają na pokrycie kosztów administracyjnych)


Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami.

 

Ważne informacje odnośnie zdjęć weryfikacyjnych


Nasi użytkownicy coraz częściej skarżą się na fałszywe zdjęcia w anonsach.

- Co możesz zrobić, aby twoje zdjęcia nie były uważane za fałszywe?

Jedynym sposobem na uwiarygodnienie zdjęć lub potwierdzenie autentyczności jest załączenie do albumu zdjęcia weryfikacyjnego.


- Co to jest zdjęcie weryfikacyjne?

Jest to zdjęcie, które definitywnie pokazuje, że osoba na zdjęciach zrobiła te zdjęcia do ogłoszenia na odlotach.

- Jak ma takie zdjęcie weryfikacyjne wyglądać?

Akceptujemy tylko zdjęcia weryfikacyjne, które:
- były robione w tej samej bieliźnie i w tym samym pomieszczeniu, co reszta zdjęć sesji z anonsu, (jeżeli w anonsie jest kilka sesji to, aby otrzymać weryfikację zdjęć powinno być załączone po jednym zdjęciu weryfikacyjnym do każdej sesji)

Zdjęcia weryfikacyjne będą zamieszczane w anonsach w prominentnym miejscu, aby każda osoba oglądająca dany anons od razu mogła zobaczyć, że w danym anonsie zdjęcia są autentyczne i zweryfikowane.

Jakich zdjęć weryfikacyjnych NIE akceptujemy?


- Nie jest zdjęciem weryfikacyjnym zdjęcie (z twarzą lub bez twarzy) zrobione w innym miejscy LUB w innym ubraniu

- Nie jest zdjęciem weryfikacyjnym zdjęcie ręki z kartką papieru z napisem topkobiety.pl

- Nie można zweryfikować autentyczności zdjęć przyjeżdżając osobiście do biura


Postanowienia końcowe.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

Śledź wszystkie ogłoszenia w swoim mieście.
Wyślemy Ci wszystkie nowe ogłoszenia w wybranej przez Ciebie lokalizacji.
Privat portal erotycznych towarzyskich

Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, wynikowe lub specjalne szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części oraz korzystania z usług związanych z treścią ogłoszeń zamieszczonych na Portalu.

Operator nie odpowiada na treść opublikowanych ogłoszeń, za ich prawdziwość, aktualność oraz usługi zamawiane na podstawie ogłoszenia.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy graficzne lub tekstowe w treści ogłoszenia, dokładność podanych danych, niezrozumiałość i inne błędy jakościowe.

© TOPkobiety.pl  2023  |  Wszystkie prawa zastrzeżoneOstatnia aktualizacja