Niniejsze strony zawierają tekst i materiały tekstowe o wyraźnym charakterze seksualnym.
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia

Niniejszy serwis topkobiety.pl zawiera escort ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne. Na stronie znajdują się materiały oraz zdjęcia o charakterze erotycznym. Jeśli nie ukończyłeś/-aś 18 roku życia lub nie wyrażasz zgody na oglądanie treści erotycznych, prosimy o opuszczenie strony.

Klikając na link „Wejdź”, w pełni zgadzasz się na następujące warunki:

więcej
Wejdź Odejdź ze strony
Ogłoszenia towarzyskie, Sex oferty i masaże

Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Z chwilą zamieszczenia w serwisie przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenia wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych za pośrednictwem portalu, jak również w przypadku ich modyfikacji lub zmiany tych danych przez Operatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochornie danych osobowych (Dz. U 2018, poz. 1000) i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylającym Dyrektywę 95/46 / WE w sprawie ochrony danych osobowych, w celu zapobiegania naruszenia podstawowych praw i wolności danych osób, w szczególności w celu zapobiegania naruszenia ich prawa do zachowania godności ludzkiej oraz w celu zapobiegania innych działań ingerujących w ich prawa do prywatności.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych i cel ich przetwarzania określa się w zależności od tego, czy dana osoba:
  1. wejdzie na Portal,
  2. stworzy na Portalu konto użytkownika,
  3. doda ogłoszenie na Portal,
  4. w Portalu zamówi Usługę,
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy osoba odwiedza Portal jest następujący: Adres IP, data i czas trwania wizyty, typ i ustawienia przeglądarki, system operacyjny. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy osoba stworzy konto użytkownika w Portalu, jest następujący: Adres e-mail, numer telefonu, hasło. Niniejsze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewidencji osób zarejestrowanych za pośrednictwem Portalu, ewidencji ogłoszeń, obsługi wszelkich skarg, wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych zawierających informacje o nowościach i aktualizacjach Portalu oraz innych informacji systemowych związanych ze świadczeniem Usługi. 
 5. Zakres przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy osoba dodaje reklamę do Portalu, jest następujący: dane osobowe, które są obowiązkowymi i fakultatywnymi częściami ogłoszenia, w zakresie określonym w art. II, pkt 4 i 5. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu dodania i opublikowania ogłoszenia.
 6. Zakres przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy osoba zamawia płatną Usługę w Portalu, jest następujący: imię, nazwisko, adres. Niniejsze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia dokumentu podatkowego - faktury.
 7. Rejestrując się, użytkownik potwierdza, że podane przez niego informacje są prawdziwe
  i dokładne. Jeśli Ogłoszeniodawca w celu dodania ogłoszenia i korzystania z odpłatnej Usługi Operatora Portalu udostępni dodatkowe dane, które mogą być same lub w połączeniu z innymi danymi uznane za dane osobowe w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i na ich podstawie możliwa będzie jego bezpośrednia lub pośrednia identyfikacja, poprzez swoją rejestrację, dodanie ogłoszenia, a następnie wypełnienie formularza w celu dodania ogłoszenia, poprzez zamówienie Usługi i zapłacenie ceny za zamówioną Usługę, dobrowolne wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., punkt 1000), w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administratora strony internetowej na warunkach określonych w niniejszych OWH. 
 8. W procesie rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe, które Administrator strony internetowej przetwarza wyłącznie do celów statystycznych i udziela tej zgody na czas nieokreślony do czasu jej wycofania tj.
  1. numer telefonu,
  2. imię lub pseudonim,
  3. adres e-mail,
  4. wizerunek,
  5. wiek,waga,wzrost,
  6. lokalizacja,
 9. Ogłoszeniodawca ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
  w dowolnym momencie, pisemnie na adres Operatora lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] 
 10. Ogłoszeniodawca ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Operatora Portalu informacji o tym, które dane osobowe są przetwarzane i przechowywane.
 11. Ogłoszeniodawca ma prawo w dowolnym momencie zażądać naprawy lub zmiany danych swojego konta użytkownika lub innych danych, które podał podczas dodawania ogłoszenia lub zamawiania Usługi Operatora. Ma również prawo zażądać usunięcia takich danych w dowolnym momencie, jednak po usunięciu niektórych danych nie będzie możliwe świadczenie Usług Operatora.
 12. Na podstawie pisemnego wniosku przesłanego na adres Operatora lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Ogłoszeniodawca ma prawo żądać od Operatora:
  1. potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane,
  2. w zrozumiałej formie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym, w zakresie danych identyfikacyjnych Operatora, w celu przetwarzania danych osobowych, listę danych osobowych oraz niezbędnych informacji dodatkowych,
  3. informacje o źródle, z którego uzyskał dane osobowe do przetwarzania,
  4. listę przetwarzanych danych osobowych,
  5. likwidację jego danych osobowych, których cel przetwarzania został zakończony,
  6. likwidację jego danych osobowych, które są przetwarzane, jeśli zostało naruszone prawo,
  7. zablokowanie jego danych osobowych poprzez wycofanie zgody przed wygaśnięciem jej ważności.
 13. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora na warunkach wskazanych w OHW
Śledź wszystkie ogłoszenia w swoim mieście.
Wyślemy Ci wszystkie nowe ogłoszenia w wybranej przez Ciebie lokalizacji.
Privat portal erotycznych towarzyskich

Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, wynikowe lub specjalne szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części oraz korzystania z usług związanych z treścią ogłoszeń zamieszczonych na Portalu.

Operator nie odpowiada na treść opublikowanych ogłoszeń, za ich prawdziwość, aktualność oraz usługi zamawiane na podstawie ogłoszenia.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy graficzne lub tekstowe w treści ogłoszenia, dokładność podanych danych, niezrozumiałość i inne błędy jakościowe.

© TOPkobiety.pl  2023  |  Wszystkie prawa zastrzeżoneOstatnia aktualizacja